KernCompany biedt opvang na een schokkende (traumatische)gebeurtenis. Snelle en adequate opvang kan het verwerkingsproces stimuleren en verkorten.

Een schokkende gebeurtenis kan binnen ieder leven en of organisatie gebeuren en is vaak niet te voorkomen. Een (arbeids)ongeval, een (gewapende) overval, plotseling overlijden van familie/collega, ontslag, brand, inbraak, agressie/bedreiging op het werk. De gebeurtenis roept heftige reacties op: ongeloof, verbijstering, machteloosheid, angst, afkeer, lusteloosheid, boosheid. Dit zijn normale gevoelens bij abnormale gebeurtenissen.

Terwijl de één een ingrijpende ervaring snel in zijn of haar leven een plaats kan geven, zal de ander langere tijd nodig hebben om een incident te verwerken. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de ernst van de gebeurtenis. Stressreacties door een ingrijpende gebeurtenis kunnen langere tijd duren: dagen, weken en zelfs maanden. Ze kunnen slachtoffers ernstig hinderen in hun functioneren. Voor de emotionele gevolgen maakt het eigenlijk geen verschil of de schokkende gebeurtenis zich op het werk of in het privé-leven voordoet.

Een schokkende gebeurtenis kan tot een trauma leiden. Hiervan is sprake wanneer er blijvende negatieve gevolgen zijn waardoor iemands leven ingrijpend is veranderd. Snel reageren na een gebeurtenis is van groot belang om de ‘schade’ te beperken.

KernCompany heeft een specifieke (ervaringsgerichte) aanpak. Uit alles wat we tot nu toe over de werking van trauma’s weten blijkt dat de energie die gemaakt wordt bij het ervaren van een traumatische gebeurtenis als het ware in het lichaam vastgezet wordt. Vervolgens zorgt het voor een specifiek patroon van herkenbare trauma-symptomen* die effect hebben op onze zintuiglijke waarnemingen, ons lijf en de manier waarop we met onze omgeving omgaan. Los van de lichamelijke reactie op een trauma en de daaruit voortvloeiende verstoring van onze energie-balans is de manier waarop onze omgeving reageert bij een traumatische gebeurtenis van groot belang. Mensen hebben dus ook te leren hoe ze om kunnen gaan als iemand een traumatische gebeurtenis beleeft.

Naast de praktische zaken en gesprekken om zo snel mogelijk een gevoel van “veiligheid” te herstellen, werken wij ook aan het loslaten van de traumatische ervaring in het lichaam. Met deze aanpak wordt iemand geholpen om zo snel mogelijk normaal te functioneren, zowel op het werk als in het persoonlijk leven. Snelle, adequate opvang en nazorg kan dus veel leed voorkomen.

* Gevoel van onveiligheid, alertheid, wantrouwen, snelle irritaties, slaapproblemen, nachtmerries, woede, schuldgevoelens, kwetsbaar, angst, huilbuien, eetproblemen, vergeetachtigheid en verschillende lichamelijke klachten zoals snelle vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, etc.

Wilt u nadere informatie, neemt u dan contact met ons op!