Stilstaan bij de waan van alle dag. Wat is de kracht van het team in het hier en nu, hoe is de onderlinge verbinding en betrokkenheid die essentieel is om de doelen in de toekomst nog beter te realiseren. Het her-ijken van de doelstelling van de afdeling. Bij team coaching zoeken we naar de collectieve patronen, drijfveren en kernwaarden van de groep qua denken en gedrag. Hiermee wordt het bewustzijn van het team vergroot waardoor mogelijke knelpunten zichtbaar worden. Tevens wordt helder wat er al goed gaat in het team. De onderlinge productiviteit en competentie wordt verbeterd. Men krijgt meer zicht op elkaars kwaliteiten en weet deze daardoor beter te gebruiken en te waarderen. Tijdens de team coaching wordt ook aandacht besteed aan de dieptelagen, de onderliggende systemen.

Werkwijze

In de teamcoaching gaan we op creatieve en prikkelende wijze aan de slag met:
– te kijken naar het team als een geheel binnen de organisatie
– het vertalen van de kernwaarden
– het ontdekken van patronen in de communicatie binnen het team
– de paradox van sturen door los te laten
– het geven en ontvangen van feedback
– het omgaan met conflicten
– het op basis hiervan hier-en-nu interventies maken
– een open dialoog
– het maken van concrete afspraken en verantwoordelijkheid
– een nieuwe manier van werken

Wilt u nadere informatie, neemt u dan contact met ons op!