Systemisch werken (organisatie – loopbaan- ondernemerschaps opstellingen) is één van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van advisering en coaching. Opstellingen bieden een andere manier om naar vraagstukken te kijken en geven verrassende inzichten en handvatten. Zij geven inzicht wat er werkelijk speelt in de organisatie, zij geven ook beweging in de onderstroom

Zij zijn o.a. een efficiënt middel om veranderingsprocessen in de goede richting te helpen, te ontdekken hoe jij je in wezen verhoudt tot je werk, je dilemma’s, je wensen, je potentieel en je doelstellingen. Ook kan het je helpen zicht te krijgen op je juist gestarte ondernemerschap of hoe en op welke wijze invulling te geven aan je ZZP-er schap.

Iedere keer zijn de deelnemers weer verrast  over hoe de opstellingen werkelijk laten zien wat er speelt binnen het bedrijf of hun plek binnen de organisatie. Onze ervaring leert al jaren dat het in allerlei soorten organisaties een impact heeft, die tot betere samenwerking en resultaten leidt.

Deze methode toont ons dat er een aantal systemische principes zijn waaronder bedrijven en de mensen die daar bij betrokken zijn gedijen. Die systemische principes zijn samen te vatten onder:

  • een ordening waarbij ieder deel van de organisatie zijn of haar goede plek heeft om te kunnen functioneren.
  • een balans in geven en nemen die tot een gezonde en steeds groeiende uitwisseling leidt.
  • een plek, en daarmee erkenning, voor ieder persoon, concept, oprichter of ander element dat bijdraagt of bijgedragen heeft aan de organisatie in haar bestaan.

Wilt u nadere informatie, neemt u dan contact met ons op!