Wil je…

  • beter inzicht krijgen in je eigen functioneren?
  • de kwaliteit van je leven verbeteren?
  • volop genieten van het leven?
  • je energie laten stromen en je krachtig voelen?
  • een wending geven aan je leven?
  • aandacht geven aan een rouwproces of aan de verwerking van een trauma?

Iedereen heeft wel eens het gevoel dat “het niet lekker gaat”. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, want vaak kom je er zelf of met behulp van een ander wel uit. Soms lukt dat echter niet, of niet goed. Je wilt iets veranderen in je leven en je weet niet hoe en waar te beginnen? Dan is lichaamsgerichte psychotherapie misschien wel wat voor jou.

Lichaamsgerichte psychotherapie
Ons lichaam geeft allerlei signalen af die verwijzen naar geestelijk en lichamelijk welbevinden. Met behulp van lichaamsgerichte psychotherapie kun je werken aan eventuele blokkades in jezelf, blokkades die je belemmeren om je met hart en ziel over te geven aan het leven. Je ervaart die blokkades vaak het eerst als lichamelijke klachten, bijvoorbeeld in de vorm van gespannen spieren in nek of schouders. Als hiervoor geen duidelijke lichamelijke oorzaak is aan te geven, kunnen het ook signalen zijn dat je “niet lekker in je vel zit”. In dat geval gaan deze lichamelijke klachten vaak gepaard met psychische klachten als stress, negatieve gedachtepatronen of een onbestemd ongelukkig gevoel.

Lichaamsgerichte psychotherapie richt zich op de lichamelijke, psychische én de emotionele kanten van de mens. Zo leer je bijvoorbeeld gevoelens te hanteren waarmee je moeilijk om kunt gaan. Soms kun je door het opnieuw beleven van opgedane ervaringen een belangrijke stap zetten op weg naar veerkracht en heling. In de veilige setting van de therapie leer je om kritisch én liefdevol naar jezelf en naar je omgeving te kijken.

Werkwijze
Het bijzondere van lichaamsgerichte psychotherapie is dat er gebruik wordt gemaakt van beweging, adem en stemgeluid. Een sessie bestaat uit drie onderdelen: een inleidend gesprek, een lijfelijk ervaren en een integratiefase. In de sessies wordt gebruik gemaakt van een vollere manier van ademen om je energieniveau te verhogen en daardoor intenser te voelen. Met bio-energetica worden lichamelijke verkrampingen aangepakt en krijgt bevroren energie weer kans om vrij te stromen. Met diepgaande massagegrepen maken we blokkades los. En onderdelen uit de gestalt en psychodrama worden gebruikt om de relatie tot jezelf en met anderen te verdiepen. Met behulp van systemisch werk wordt gekeken of er ook verstrikkingen zijn in het familiesysteem. Ook wordt er gebruik gemaakt van holistic pulsing, waarmee je in een onafgebroken stroom van wiegende en rollende bewegingen wordt gebracht.

In de therapie werken we aan:
Bewustzijn: het vermogen jezelf te zien, te ervaren, gewaar te worden zoals je werkelijk bent;
Acceptatie: alles wat je je gewaar wordt ten volle accepteren zoals het is. Ophouden met het voortdurend veroordelen van jezelf en anderen, met het steeds anders en beter willen zijn dan je bent. Je bent okay zoals je bent;
Kracht: de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven in het hier en nu, met andere woorden: loskomen van verleden en schuld;
Lichaamsbewustzijn: het herkennen van de signalen die je lichaam geeft en het afstemmen op die signalen, het kunnen volgen van je impulsen zonder beperkende gedachten en overtuigingen.

Een sessie duurt anderhalf uur. Een therapietraject wordt altijd voorafgegaan door een kennismakingstraject.

Wilt u nadere informatie, neemt u dan contact met ons op!