Wij bieden ook de mogelijkheid om een systemisch onderzoek incompany te doen. Dit om redenen van vertrouwelijkheid. Wanneer je als directeur, managementteam of afdeling geconfronteerd wordt met een organisatievraagstuk is het zinvol om te onderzoeken of er een systeemdynamische component meespeelt.

Ook een adviseur kan aan leden van een organisatie voorstellen om met behulp van opstellingen een situatie te onderzoeken of toekomstscenario’s te ontwikkelen.

Bij welk soort vraagstukken kunnen organisatieopstellingen behulpzaam zijn?

Organisatieopstellingen kunnen behulpzaam zijn bij het verhelderen van de vraag: “Wat is hier aan de hand?”. Daarmee is het een diagnose-instrument. Opstellingen kunnen ook behulpzaam zijn als ontwerp-instrument. Wat gebeurt er als de kliniek verzelfstandigt? Voelen de patiënten zich daar beter of slechter bij?

En opstellingen kunnen ook werken als verander-instrument. De opstelling brengt iets te weeg in de organisatie. Bijvoorbeeld wanneer de nieuwe eigenaar diep buigt voor zijn voorganger en hem de eer geeft waardoor er weer energie gaat stromen en de voorganger tot een steun op de achtergrond wordt.

Hieronder zijn een aantal vraagstellingen beschreven waarbij organisatieopstellingen kunnen helpen:

 • Ontdekken en analyseren van ‘klemmen’ in de structuur.
 • Overbelasting van een afdeling door te veel werk voor te weinig mensen.
 • Onduidelijke organisatiestructuur.
 • Onduidelijke rolbegrenzing.
 • Gebrekkige coördinatie- en communicatiestructuren.
 • Leiderschapsvraagstukken.
 • (Sluimerende) conflicten of steeds terugkerende conflicten.
 • Gebrek aan achting.
 • Coalitievorming en triangulering.
 • Vermenging van zakelijk en privé. Aanmatigend gedrag en rebellie.
 • Niet-ingenomen plaatsen en verantwoordelijkheden.
 • Zwarte schapen.
 • Neigingen om te vertrekken etc.
 • Het (opnieuw) richten van de organisatie op haalbare doelen.
 • Bij fusie of het oprichten van een organisatie.
 • Bij opvolgingsvraagstukken in familiebedrijven.
 • Om de eigen plek in de organisatie te onderzoeken.
 • Om adviseurs te adviseren.
 • Wat speelt er in de organisatie die ik begeleid?
 • Wat is mijn mogelijke plaats?
 • In welke mate ben ik zelf verstrikt?
 • Bij het nemen van beslissingen.
 • Ga ik of blijf ik?
 • Nemen we een bepaalde uitdaging aan of niet?
 • Welke sollicitant past op deze plaats?
 • Vullen we een plaats überhaupt in?
 • Op zoek naar een goede kracht.
 • Waar ontbreekt er steun?
 • Waar en waardoor komt iemands gezondheid in gevaar?
 • Marketing – vraagstukken
 • Personeelsselectie
 • Keuze tussen verschillende beleidsscenario’s
 • Krachtenvelden in organisaties
 • Samenwerking en ordening in teams

Hoe breng je een vraag in?
Je kunt je vraag telefonisch of per e-mail inbrengen. Aan de hand van de vraag hebben we een (telefonisch) intakegesprek in dit gesprek proberen we de vraag aan te scherpen. In dit gesprek overleggen we wie het beste vanuit de organisatie aanwezig kunnen zijn. De ervaring leert dat je voor een sytemisch organisatie advies een dagdeel moet reserveren.

Er wordt gewerkt met representanten van buiten de organisatie, die ruime ervaring hebben met opstellingen, en geen directe relatie hebben met de organisatie. De representanten zijn niet bij het inleidende gesprek voor de opstelling aanwezig.

Een aantal weken na de opstelling nemen wij telefonisch contact op, om jullie ervaringen tijdens de opstelling en de verkregen inzichten en de daaruit eventueel opgekomen nieuwe vragen te bespreken.

Wilt u nadere informatie, neemt u dan contact met ons op!