“Resultaatgerichte business coaching”; als de oude strategie niet meer werkt of onvoldoende resultaten geeft. Voor ondernemers die hun aanpak opnieuw willen gaan bekijken, her-ijken om te komen tot een resultaat dat past bij deze tijd.

Het doel van business coaching is een meetbare verandering in de productiviteit, omzet en winstgevendheid van een bedrijf of organisatie te weeg te brengen. Waarbij bezieling, zingeving (kernwaarden) en werkethos belangrijke peilers zijn.

Business coaching kan ondersteuning bij dit proces bieden. Business coaching focust zich onder andere op leidinggeven, strategisch denken, de juiste keuzes maken en een goede werksfeer creëren.

Werkwijze
Je formuleert zelf je coachvraag. Vervolgens sta je even los van de waan van alle dag stil bij waar je mee bezig bent. Even afstand om overzicht te houden, zaken in een ander perspectief te zien, en kijken of je van koers moet veranderen.

De coach fungeert hierbij als een actief klankbord: hoort aan, maar zal vooral veel vragen stellen en je daarmee dwingen zaken expliciet te benoemen. Dat kan soms confronterend zijn. De coach is, als buitenstaander, in staat vanuit afstand en ervaring de problematiek te duiden. Door te prikkelen, te confronteren en je uit te dagen je eigen ontwikkelingsdoelstellingen te formuleren. Deze vormen de rode draad voor de verdere gesprekken.

Het proces is een interactie tussen jou en de coach, gericht op het optimaliseren van gedrag en zakelijke prestaties. Tijdens die interactie gaat de aandacht uit naar je eigen ontwikkeling, de omgeving en de samenhang daartussen.

Dit kan zowel 1 op 1 coaching als met een team.

Wilt u nadere informatie, neemt u dan contact met ons op!