“Met behoud van de relatie”

Hoe breng je een onderhandeling tot een goed einde en behoud je de relatie?
Onderhandelen is gebaseerd op goed communiceren, aangevuld met ervaring, kennis, strategie en tactiek.

In de training maak je kennis met de vijf vuistregels van de Harvard methode.
1. onderhandel niet vanuit posities,
2. scheidt de mensen van het probleem,
3. verplaats je in de ander; probeer diens belangen te begrijpen,
4. zoek naar oplossingen die met de belangen rekening houden,
5. hanteer objectieve criteria.

Met name het investeren in de relatie biedt verrassende mogelijkheden en creëert ruimte voor de onderhandeling zelf. Je bent zelf het belangrijkste ‘instrument’ in de onderhandeling en tijdens de training ervaar je hoe je dit gegeven het meest effectief in kunt zetten. De positionering van de eigen persoon in onderhandelingsfasen is van essentieel belang.

De Harvard methode geeft je met name inzicht in en kennis van:
• de principe van anderen
• model, methoden en fases van onderhandelen
• wat is je eigen belang en dat van de ander
• hoe bouw je macht op in een onderhandeling.

De training is interactief, waarbij veel wordt geoefend met eigen ingebrachte praktijkcases. De theorie is ondersteunend, niet leidend.

Wilt u nadere informatie, neemt u dan contact met ons op!