De (personal)coaches zijn ieder op zijn/haar eigen wijze en ieders eigen specialisatie in staat om op zeer persoonlijke en directe wijze om te gaan met je vragen en je blokkades Zij denken mee, dagen uit, prikkelen en inspireren. Een (personal)coachings- of therapietraject volgen bij KernFacility betekent: werken aan structurele veranderingen in jezelf door op zoek te gaan naar datgene wat je van je persoonlijke kracht en/of je doel afhoudt.

Het (personal)coachingstraject bestaat uit vijf tot tien sessies van ongeveer anderhalf uur. Gestart wordt met een kennismakingsgesprek waarin bekeken wordt wat coaching voor je kan betekenen en wat de doelstelling voor de coaching is. Na vijf sessies vindt er een evaluatie plaats, waarin wordt besloten om de coaching af te ronden of voort te zetten.

Ook maken wij gebruik van: wandelend coachen en e-coaching.

Een therapietraject wordt ook gestart met een kennismakingsgesprek waarin je samen met de therapeut onderzoekt aan welke thema’s in je leven je wilt gaan werken.

Een sessie bestaat uit drie onderdelen: een inleidend gesprek, een lijfelijk ervaren en een integratiefase.

Aangesloten bij de NOBCO en de NVPITea

We werken op diversen locaties in Zuid Holland, Noord Holland en Midden Nederland.

Wilt u nadere informatie, neemt u dan contact met ons op!