Naast het bieden van projectondersteuning kunnen wij uw facilitaire organisatie doorlichten met behulp van een zogenaamd ‘quick-scan’-onderzoek. Tevens kunnen wij u adviseren hoe u uw facilitaire organisatie zo vorm kunt geven dat dit leidt tot de door u gestelde doelstellingen.

Wij kunnen u ook adviseren in de keuze van stategische huisvestingsvraagstukken, zoals welk pand en welke locatie voor uw organisatie de beste keuze is, afhankelijk van uw doelstellingen en wensen.

ICT-, Facility-, Risk- en Real Estate Management omvat de ondersteunende dienstverlening die de continuïteit van de kernactiviteiten waarborgt in non for profit organisaties, overheid, bedrijfsleven, gemeente, provincie, (hoge)scholen, verenigingen en stichtingen.

De dienstverlening omvat de volgende onderdelen;

 • beheer, onderhoud en exploitatie van vastgoed;
 • huur,verhuur, koop en verkoop vastgoed;
 • draaiboeken (her)huisvesting, kantoorinrichting & inventaris;
 • organisatie receptie, telefonie en beveilingstaken;
 • schoonmaak, drukwerk, P&O;
 • restauratieve voorzieningen;
 • milieu- en arbobeleid;
 • veiligheid & beveiliging, BHV, risicobeheer en RI&E;
 • ICT-infrastructuur, helpdesk;
 • WTB-technisch installatiebeheer;
 • centraal dienstverleningsmeldpunt;
 • wagenparkbeheer, archiefbeheer;
 • adviseur, accountmanager en dienstverlener(ondernemer);
 • crisismanagement, draaiboeken, evenementen;
 • (nieuw)bouw begeleiding en advies;
 • directievoerend toezicht bij projecten;
 • MOP (meerjaren onderhoudsplanning) en uitvoering;
 • IVK (integrale veiligheidskunde) opstellen calamiteitenplannen en crisismanagementplannen;
 • opstellen visieplannen, jaarplannen, meerjarenhuisvesting en migratieplannen;
 • training, opleiding, coaching en begeleiden van medewerkers;
 • leiderschapstraining, supervisie voor managers en medewerkers;
 • opstellen HACCP handboeken en voedingsbeleid;
 • werkzaam in non for profit, overheid, bedrijfsleven, gemeente, provincie, scholen en hogescholen;
 • inzet van tijdelijke arbeidskrachten op vrijwel alle voorkomende functies voor korte(vanaf 1 uur) of lange duur;
 • training deskundigheidsbevordering, teamcoaching, omgaan met conflicten, onderhandelen;

Wilt u nadere informatie, neemt u dan contact met ons op!