Expat Services door KernFacility Office Professionals

  • Aankomst: kennismaking met de nieuwe omgeving
  • Huisvesting: oriëntatie, bezichtigingen, nutsbedrijven, tv/telefoon/internet
  • Registratie: inschrijving plaatselijke gemeente, sofinummer, belastingdienst
  • Praktisch zaken: bankrekening, huisarts, tandarts, omwisselen rijbewijs
  • Onderwijs: oriëntatie, selectie scholen, bezichtiging, inschrijving

Wilt u nadere informatie, neem dan contact met ons op!