Opstellingen maken zichtbaar wat verborgen is….”

Heb je de wens om meer en dieper zicht te krijgen in je eigen systemische thema’s? Wil je kennis, vaardigheden en gevoeligheid ontwikkelen op het gebied van systematisch werken, denken en handelen? Wil je systemisch werk invoegen in je eigen werk?

Dan is de 6-daagse basistraining Systemisch Werk voor jou bedoeld!

De waarde van systemische opstellingen wordt door steeds meer professionals uit verschillende hulpverleningsdisciplines erkend. Evenals systemisch waarnemen en systemisch denken in het algemeen. Dimensies en dynamieken in systemen waar jij deel van uitmaakt worden namelijk zichtbaar door opstellingen, net als de invloed daarvan op jouw leven.

Systemisch werk is een efficiënt middel om (ziels-)veranderingsprocessen in de goede richting te helpen en te versnellen. Opstellingen werken, zo hebben wij ervaren, zowel diagnostisch verhelderend als therapeutisch richtinggevend en doelmatig. Ze ontsluiten een verborgen wereld. Ze openen een deur naar dieper begrip. Zowel op zakelijk vlak door Organisatieopstellingen, als privé door Familieopstellingen.

De training
Na een korte theoretische inleiding gaan we aan de slag met oefeningen en (eigen) casussen. Zelf ervaren is namelijk erg belangrijk. De in te brengen casussen kunnen divers zijn en er is ruimte voor experimentele opstellingen. Naast grote opstellingen werken we ook met mini-opstellingen in kleine groepen, waarin een bepaald thema of bepaalde dynamiek centraal staat.

In deze training wordt dieper ingegaan op onderstaande thema’s, zowel in de theorie als door oefeningen en opstellingen:

 • Het genogram;
 • Het lege midden en het geweten;
 • Onderzoeken wat systeemenergie is en hoe daar contact mee te maken;
 • Herkennen van patronen, verstrikkingen en dynamieken;
 • Werken met rituelen, met abstracties en met delen;
 • Verschillende lagen van emoties;
 • Eén-op-één opstellingen en één-op-één scan;
 • Helpen, hulp die helpt, omgaan met het niet-weten en in je kracht staan als professional.

Voor wie
Deze 6-daagse training is bedoeld voor professionals: therapeuten, artsen, verpleegkundigen, trainers, consultants, maatschappelijk werkers, coaches, pastores, mediators, leerkrachten en andere beroepsbeoefenaren die ‘met mensen werken’ en die enige ervaring hebben met opstellingen.

Voorwaarde voor deelname is dat je een beroepsopleiding hebt gevolgd op het gebied van (jeugd)hulpverlening, pastoraat, therapie en coaching, (para)medische beroepen, onderwijs en training, politie, justitie, advieswerk of leidinggeven.
Tevens dien je tenminste twee dagen te hebben deelgenomen aan opstellingenworkshops, waarvan bij voorkeur één maal bij KernCompany, zodat je bekend bent met opstellingen en met de specifieke werkwijze van KernCompany.

Als je niet aan deze twee voorwaarden voldoet, zullen we even telefonisch contact met je opnemen om te overleggen.

Resultaat

Door deze training leer je:

 • Systemisch denken en handelen te integreren in je beroepshouding;
 • Interventies met een systemisch karakter toe te passen;
 • Te werken in één-op-één situaties met opstellingen, geïntegreerd in een (therapeutisch) proces;
 • Met een systemische bril op naar loopbaan- en organisatievraagstukken te kijken;
 • Over de taal die de ziel bereikt.

Praktische informatie
Deze basistraining bestaat uit 3×2 trainingsdagen. Als vervolg op deze basistraining kan de training Systemische Werk 6-daagse Verdieping worden gevolgd.

De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 16 personen.

Achtergrondinformatie over Gera Vermaas
“Zo’n 17 jaar geleden kwam ik aanraking met systemisch werken volgens Bert Hellinger, in Nederland toen nog een onbekende behandelmethode. Ik werd meteen geraakt door deze manier van werken. Ik ben eerst seminars gaan volgen bij Bert Hellinger, Johannes Schmidt, Annebiene Pilon, Albrecht Mahr, Marianne Franke, Gunthard Weber en vele anderen. Daarnaast ben ik een opleiding gaan doen bij het Hellingerinstituut. Zo’n 12 jaar geleden ben ik zelf begonnen trainingen met opstellingen te geven. Tevens ben ik werkzaam als freelance traineren heb ik een praktijk voor coaching en lichaamsgerichte therapie.”

Interesse?

Ga naar de Agenda om te kijken wanneer wij de 6-daagse basisopleiding Systemisch Werk geven. Je vindt daar ook informatie over locatie en prijzen en je kunt je daar aanmelden.

Heb je vragen over deze basisopleiding? Wil je graag advies of deze basisopleiding aansluit bij jouw behoeften? Wil je meer informatie over de complete opleiding Systemisch Werk? Neem dan contact met ons op, wij geven je graag een vrijblijvend persoonlijk advies!